Regler for rejse med kæledyr

 
13-10-2010
Kæledyr diverse

I forhold til EU-reglerne om privat ind- eller udførsel af kæledyr betragtes følgende dyregrupper som kæledyr:

Hunde, katte og fritter

Fugle, bortset fra fjerkræ*

Kaniner og gnavere

Krybdyr og padder

Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr

Tropiske akvariefisk

* Fjerkræ er høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.

Alle andre arter af dyr, betrages i denne sammenhæng ikke som kæledyr, selvom de måtte holdes som kæledyr. Her findes reglerne under hhv. Import, dyr og Eksport, dyr.

Ved rejse med kæledyr forstås:
Kæledyr af ovennævnte arter, som under personledsagelse rejser ind eller ud over Danmarks grænser
Kæledyr af ovennævnte arter, som i forbindelse med rejsen ikke er bestemt til at være genstand for videre salg eller overdragelse af ejendomsretten (ikke-kommerciel)

Hvad vil det sige, at et kæledyr er personledsaget?
For at rejser med de kæledyr, som er nævnt i bilag I til Forordning (EF) 998/2003, kan betragtes som personledsagede, skal følgende være opfyldt:

Dyr og ejer skal være på samme køretøj.
Ejeren må gerne få en anden til at ledsage dyret, men det skal være en fysisk person. Det vil sige, at det ikke må være et transportfirma.
Dyret må ikke ind- eller udføres med det formål at sælge det videre, eller give det til en anden.
Hvis ovennævnte ikke er opfyldt, betragtes det ikke som "Rejse med kæledyr", og i så fald skal ind- eller udførslen af dyret foregå efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 774 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.

Kilde: Fødevareministret

 
 
Find information om: Kæledyr guide guiden dyr
(Hovedkategori: Kæledyr diverse)